BIROUL DE DETECTIVI PARTICULARI “CONFIDENT” desfăşoară, conform legii, la cererea persoanelor fizice sau juridice activităţi specifice de investigare, referitoare la:

  • conduita şi moralitatea publică a unei persoane;
  • date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potenţială parteneră într-o afacere;
  • persoanele dispărute de la domiciliu;
  • bunurile care fac obiectul unor litigii de natură civilă sau penală, înstrăinate în scopul prejudicierii intereselor unei părţi în proces;
  • asigurarea protecţiei împotriva scurgerii unor informaţii din sfera vieţii private sau a activităţii agenţilor economici care doresc să păstreze confidenţialitatea acestora.

De regulă cazurile vizează conduita şi moralitatea publică a persoanelor, seriozitatea şi loialitatea angajaţilor sau al unui posibil partener de afaceri, supravegherea copiilor şi anturajului acestora, investigaţiile economice, etc.

Aspecte vizate de activitatea investigativa

Activitatea specifică de investigare cu privire la conduita şi moralitatea publică a unei persoane

a) la solicitarea unei persoane fizice, Biroul de Detectivi Particulari “CONFIDENT” obţine date şi informaţii privind:
• compatibilitatea subiectului investigat cu anumite cerinţe impuse de mediul familial în care urmează să acceadă sau pretinse de viitorul soţ, soţie, socri, tutori, curatori, părinţi adoptivi etc.
• starea de loialitate şi fidelitate a subiectului investigat în raporturile cu solicitantul investigaţiei sau altă persoană fizică indicată de aceasta;
• comportament ascuns sau vicii ascunse dobândite de subiectul investigat de natură a-i afecta starea de sănătate, integritatea fizică şi morală precum şi imaginea publică a familiei din care provine etc.
• alte aspecte care cadrează cu expresia conduită sau moralitate publică.
b) la solicitarea unei persoane juridice private, Biroul de Detectivi Particulari “CONFIDENT” obţine date şi informaţii în legătură cu:
• compatibilitatea unei persoane fizice cu cerinţele impuse de fişa postului;
• starea de loialitate a unui angajat în raporturile cu persoana juridică solicitantă;
• cinstea şi corectitudinea unui angajat al persoanei juridice solicitante, sub raportul îndeplinirii sarcinilor de serviciu;
• comportamentul unui angajat al persoanei juridice solicitante, de natură a afecta imaginea publică şi de a prejudicia interesele acesteia;
• alte date şi informaţii care ţin de expresia conduită sau moralitate.

Activitatea investigativă desfăşurată cu privire la solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potenţial partener de afaceri

Alegerea partenerului de afaceri, persoană fizică sau juridică, are o importanţă deosebită pentru protejarea patrimoniului propriu şi a afacerii preconizate, respectiv evitarea din fază incipientă a unor probleme cu grad sporit de risc. Practica în domeniul economic a demonstrat că o serie de firme, prospere la un moment dat, au înregistrat pierderi financiare şi materiale însemnate, ajungând chiar în stare de faliment, ca urmare a perfectării unor afaceri cu parteneri neverificaţi în prealabil, insuficient cunoscuţi, rău intenţionaţi, care nu şi-au onorat obligaţiile contractuale asumate. Deşi cazuistica de acest gen a dobândit valenţe de fenomen, mai sunt încă agenţi economici privaţi grăbiţi să perfecteze unele afaceri cu parteneri necunoscuţi şi neverificaţi care, mai devreme sau mai târziu, îi aduc în starea de victime.
Măsurile legale instituite de legiuitor pentru protejarea firmelor nu pot acoperi întreg spectrul de riscuri pe care le presupune perfectarea unei afaceri. De regulă, acestea operează „post-factum”, atunci când prejudiciul s-a produs şi se invocă intervenţia instanţei judecătoreşti pentru repararea acestuia, ceea ce presupune mult timp şi cheltuieli inutile.
Măsurile de prevenire sunt cele mai eficiente în evitarea riscurilor în afaceri iar detectivul particular poate avea un rol esenţial în acest sens atunci când se apelează la serviciile sale.
Cu cat veti sti mai mult despre propria afacere, piata si concurenta, cu atat deciziile dumneavoastra vor fi mai exacte.

Activitatea investigativă cu privire la persoanele dispărute de la domiciliu

Cazuistica specifică acestui domeniu investigativ este deosebit de complexă şi variată, o parte din aceasta fiind de competenţa exclusivă a organelor abilitate de stat, cum ar fi: persoanele condamnate; care au comis infracţiuni; diferiţi infractori, etc.
Detectivii noştri particulari poate efectua investigaţii cu privire la următoarele categorii de persoane:
• persoane dispărute de la domiciliul conjugal;
• tineri dispăruţi de la domiciliu, campusuri universitare, tabere şcolare, internate, cămine studenţeşti;
• minori dispăruţi de la domiciliu, reşedinţă sau alte locuri unde se aflau;
• persoane dispărute în condiţii aparent normale (aflate în excursii, în deplasări în interes de serviciu, la pescuit etc.);
• persoane în vârstă cu anumite afecţiuni medicale, dispărute de la domiciliu sau din unităţile medicale ori de asistenţă socială unde se aflau internate;
• persoane care recidivează în dispariţia de la domiciliu, etc.

Activitatea investigativă cu privire la anturajul frecventat de unii copii / tineri

Pentru acest gen de investigare, Biroului de detectivi particulari “Confident” i se adresează îndeosebi părinţii cu adevărat grijulii de educarea, comportamentul şi soarta copilului său, părinţi care în general sunt foarte ocupaţi cu serviciul, pleacă dimineaţa şi vin seara (în special cei din sfera sectorului privat), a căror copii sunt în general alintaţi şi răsfăţaţi cu orice şi au un comportament mai libertin, îşi pot permite aproape orice, dispunând în permanenţă de sume mari de bani asupra lor.
Categoriile de tineri care pot cădea în capcana delincvenţei juvenile pot fi:
• tinerii care dispar nejustificat de acasă sau de la şcoală;
• tineri dispăruţi de la domiciliu, campusuri universitare, tabere şcolare, internate, cămine studenţeşti;
• dobândirea unor vicii de către tineri (consum exagerat de băuturi alcoolice, consum de droguri etc.);
• tinerii care cad victime unor grupări infracţionale, ori care adoptă un comportament libertin:
• tinerii care au o relaţie sentimentală ascunsă sau contrară voinţei părinţilor;
• tinerii care se consideră obstrucţionaţi, care nu mai suportă starea de supraveghere şi control în tot ceea ce fac din partea părinţilor sau a altor membrii de familie;
• tinerii care au căzut pradă efectiv consumului de droguri;
• tinerii care s-au alăturat unor grupări cu preocupări infracţionale;
• minorii care, dată fiind inocenţa lor, capacitatea limitată de a înţelege şi de a anticipa unele pericole, cad uşor victime unor tentaţii, promisiuni din partea unor persoane adulte, rău intenţionate;
• minorii atraşi de traficanţii şi consumatorii de droguri, de proxeneţi, pedofili etc.
Din nefericire nu sunt puţine cazurile în care, unii tineri / copii în loc să se ducă la şcoală, sau dacă ajung la şcoală, pleacă din timpul cursurilor şi se duc la alţi prieteni acasă (a căror părinţi nu sunt acasă), sub pretextul că se joacă la calculator, se duc în cafenele, baruri, Internet-Caffe, parcuri, iar lucrul şi mai grav este atunci când intră în anturajuri cu riscuri de consum de droguri, fumat, consum de alcool.

Activitatea investigativă cu privire la bunurile care fac obiectul unor litigii de natură civilă sau penală

Potenţialii solicitanţi de investigaţii în acest domeniu pot fi:
• barourile de avocaţi pentru obţinerea de probe pe care să le folosească în instanţă, în sprijinul clienţilor lor;
• companiile de asigurări care refuză plata primelor de asigurare pe motiv că bunurile asigurate au fost înstrăinate de către solicitanţii de compensaţii cu rea credinţă, motivând că le-au fost furate şi care doresc să obţină probe în acest sens;
• creditorii unor societăţi comerciale private, aflate în stare de lichidare, care suspectează faptul că o parte dintre bunurile ce formează patrimoniul acestora au fost înstrăinate pentru a le prejudicia interesele;
• acţionarii unor societăţi comerciale private, aflate în stare de lichidare, care suspectează faptul că o parte dintre bunurile ce formează patrimoniul acestora au fost înstrăinate de administratori pentru a le prejudicia interesele;
• moştenitorii, când au suspiciuni că o parte dintre bunurile ce formează masa succesorală au fost înstrăinate pentru a le prejudicia interesele;
• victimele unor infracţiuni contra patrimoniului când suspectează faptul că învinuiţii, inculpaţii, ori persoanele responsabil civilmente înstrăinează anumite bunuri ce urmează a face obiectul măsurilor asiguratorii;
• foştii soţi, în procesele de partajare a bunurilor comune, ca urmare a divorţului, când există suspiciunea ca o parte înstrăinează sau a înstrăinat cu rea credinţă unele bunuri pentru diminuarea patrimoniului partajabil;
• alte categorii de persoane fizice şi juridice aflate în litigii de natură civilă sau penală care se consideră prejudiciate prin înstrăinarea unor bunuri de către cealaltă parte în proces.

Activitatea investigativă desfăşurată pentru protecţia împotriva scurgerii de informaţii

Modalităţile de implicare a detectivilor noştri particulari în activitatea de protecţie împotriva scurgerii de informaţii din sfera vieţii private sau a activităţii agenţilor economici care doresc să păstreze confidenţialitatea acestora, pot fi:
a) Agenţii economici privaţi, cu un anumit standard de dezvoltare şi o gamă largă de activităţi şi informaţii cu caracter confidenţial, conştientizează faptul că au nevoie de structuri formate din specialişti care să-i protejeze sub toate aspectele. Instituţia detectivului particular reprezintă formula ideală pentru realizarea acestui scop.
În acest context, detectivul nostru particular poate fi angajat de agentul economic privat prin contract individual de muncă, pe o perioadă determinată sau nedeterminată şi să preia atribuţiile structurii funcţionarului de securitate prevăzute în H.G. nr.781/2002.
b) Biroul de detectivi Particulari “Confident” poate fi solicitat de agentul economic privat pentru: acordarea de consultanţă în elaborarea programului propriu de prevenire a scurgerii de informaţii, a normelor procedurale interne pe acest specific, a organizării şi instruirii personalului desemnat cu sarcini în acest domeniu; întreprinderea unor măsuri vizând protecţia personalului şi prevenirea divulgării de către acesta a informaţiilor cu caracter secret de serviciu.
c) Unele VIP-uri care doresc să păstreze confidenţialitatea asupra activităţii lor pot face apel la sprijinul detectivilor noştri particulari în scop protectiv. Precizăm că activitatea detectivului particular, în scop protectiv, cu privire la această categorie de persoane, nu se confundată cu aceea a agenţilor pentru servicii de gardă de corp aparţinând societăţilor de pază şi protecţie.

In ziua de astazi, se observa din ce in ce mai mult importanta si rolul detectivilor particulari si a investigatiilor private, ca metoda eficace de a obtine multe dintre datele absolut necesare si esentiale in momentul luarii unei decizii, atat legata de viata dumneavostra personala sau propria afacere, cat si legate de compania pe care o conduceti sau in care va desfasurati activitatea.